What is the SME portfolio?

Logo SME portfolio

Via the SME portfolio only Flemish SMEs can obtain subsidies when purchasing services provided by recognised organisations for training, advice, technology watch, advice for internationalisation and strategic advice. Entreprises that meet the requirements set by the Flemish Government, can recover a part of their investment costs. For more information: www.kmoportefeuille.be

The SME portfolio is a measure  taken by the Flemish Government to subsidise SMEs having operational headquarters in Flanders. The aid can be applied for services provided by recognised service providers.

4P square is a recognised service provider of the SME portfolio for Advice, Strategic advice, and International entrepreneurship.

Wat is de kmo-portefeuille?

Logo SME portfolio

Via de kmo-portefeuille zijn er enkel voor Vlaamse kmo’s subsidies mogelijk voor advies, technologieverkenning, opleiding, strategisch advies en advies internationaal ondernemen, uitgevoerd door een erkende dienstverlener.  Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Vlaamse Overheid, kunnen een deel van hun investeringskost terugbetaald krijgen. Voor meer informatie: www.kmoportefeuille.be

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid voor kmo’s met een hoofdzetel in Vlaanderen, die beroep doen op een erkende dienstverlener. De steun kan aangevraagd worden voor adviesverstrekkende diensten aangeboden door erkende dienstverleners.

4P square is een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille met betrekking tot advies, strategisch advies en internationaal ondernemen.