4P square
Qfor quality label

The Qfor Quality label is valid for a period of three years (12/09/2018 till 13/09/2021). The label enables Flemish companies to make an excellent choice when selecting a consultancy company. This  Qfor Quality label was handed out after a Client Scan / Customer Satisfaction Survey that was conducted by an independent auditing office.

The new report reveals that “customers are satisfied to very satisfied about the hired 4P square consultants (9/10 of the interviewed customers). They are very friendly and are quickly autonomous.  On the other hand, they absorp quickly in the teams and are certainly an additional value.’

Other quotes in the report

“I work for seven months with 4P square. I knew them before when I was working else where, so I’ve contacted them. They proposed me a consultant and there was a very good match.” (Proposal phase)

“After a short briefing about the mission, the hired consultants were quickly autonomous. They occopied both a position in a leading role and were responsible for a team. They structured the department with the people present and transformed it to a solid team. I am very satisfied about how this project was taken forward.” (Execution).

“We keep in touch via phone, e-mail and face-to-face. That works ok.” (Project management)

“The project is still running but there has been intermediate assessments by phone.”  (Evaluation)

“I have done a market benchmark. 4P square wasn’t the cheapest but also not the most expensive one. It was real value for money because a lot has been realised in a short term.” (Price-Quality Ratio)

“4P square delivers in a very professional way. Their consultants work on-site which is a great advantage compared to the competitors. I strongly recommend them. I don’t see immediate points of improvement.” (General appreciation)

 

This Qfor Quality label would not be achieved without our consultants. Thanks to their professionalism, motivation, experience, pragmatic attitude, pleasant interaction with the customer, … 4P square is very much appreciated.

If your company is situated in Flanders, you can probably apply for subsidies for the consulting services of 4P square. Check via the SME portfolio.

Qfor kwaliteitslabel

4P square behaalt opnieuw na een grondige klantenaudit het Qfor kwaliteitslabel, een officieel certificaat erkend door de overheid, voor consultingorganisaties die topkwaliteit aanbieden. Het Qfor-label geldt voor een periode van 3 jaar (12/09/2018 tot 13/09/2021). Het Qfor-label werd uitgereikt na een ClientScan / klantentevredenheidsstudie, uitgevoerd door een extern auditbureau.

Uit het rapport lezen we dat “De klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de consultants (9/10 van de ondervraagde klanten). Zij kunnen snel zelfstandig werken en zijn vriendelijk. Ze maken snel deel uit van het team en zijn een meerwaarde voor de klanten”

Andere citaten uit het Qfor rapport:

“Ik werk zo’n zeven maanden met 4P square. Ik ken hen al van een vroegere job en heb hen gecontacteerd. Ze hebben een consultant voorgesteld en dat was een goed match.” (Voortraject)

“Na een korte briefing van de taken waarvoor de consultants bij ons kwamen, waren ze zelfsturend. Ze hadden bieden een leidinggevende functie en moesten teams aansturen. Ze hebben de afdeling opgebouwd met bestaande mensen en een hecht team gevormd. Ik ben zeer tevreden hierover.” (Uitvoering).

“We keep in touch via phone, e-mail and face-to-face. That works ok.” (Project management)

“Het traject is nog lopende, maar er zijn wel tussentijdse evaluaties. 4P square heeft al 2 keer gebeld om tussentijds te evalueren. Ik ben zeer tevreden hierover.” (Natraject)

“Ik heb een marktbevraging gedaan. 4P square was niet de goedkoopste maar ook niet de duurste. We hebben waar voor ons geld, want er is veel gebeurd in weinig tijd.” (Prijs-kwaliteit)

“4P square werkt zeer professioneel. Ze zijn meer on-site dan de concurrentie en dat is zeer goed. Ik beveel hen waarschijnlijk wel aan. Ik heb geen verbeterpunten.” (Algemene beoordeling)

 

Dit kwaliteitslabel is er uiteraard mede gekomen dankzij onze consultants. Door hun professionaliteit, gedrevenheid, ervaring, pragmatische ingesteldheid, hun aangename omgang met de klant, … wordt 4P square zeer geapprecieerd.

Is je bedrijf gevestigd in Vlaanderen? Dan heb je de mogelijkheid om subsidies te verkrijgen via de KMO-portefeuille, voor de adviezen van 4P square.