4P square
Qfor quality label

The Qfor Quality label is valid for a period of three years (15/09/2015 till 15/09/2018). The label entitles Flemish companies to get subsidies for the consulting services of 4P square via the SME portfolio.

This  Qfor Quality label was handed out after a Client Scan / Customer Satisfaction Survey that was conducted by an independent auditing office. Over 50% of our customers have participated in this study.

What customers appreciate the most at 4P square is: “top quality, no copy/paste, flexibility, engaged consultants who are thinking along with the customer, creative solutions and top marketing knowledge, leaving competitors far behind”. 4P square consultants are top talented people. They get a 100% satisfaction score.

The survey pointed out that 4P square is ahead of its competitors in many areas. Our strengths are:

 • Honesty
 • Flexibility
 • Marketing expertise
 • Methodology and approach
 • Price/quality ratio
 • Quality of quotes, services, follow-up and invoicing

This Qfor Quality label would not be achieved without our consultants. Thanks to their professionalism, motivation, experience, pragmatic attitude, pleasant interaction with the customer, … 4P square is very much appreciated.

Qfor kwaliteitslabel

4P square behaalde na een grondige klantenaudit het Qfor kwaliteitslabel, een officieel certificaat erkend door de overheid, voor consultingorganisaties die topkwaliteit aanbieden. Het Qfor-label geldt voor een periode van 3 jaar (15/09/2015 tot 15/09/2018).

Met dit kwaliteitscertificaat bieden we Vlaamse bedrijven de mogelijkheid om subsidies te verkrijgen via de KMO-portefeuille, voor de adviezen van 4P square.

Het Qfor-label werd uitgereikt na een ClientScan / klantentevredenheidsstudie, uitgevoerd door een extern auditbureau. Meer dan 50% van onze klanten hebben aan deze studie deelgenomen.

Onze klanten zijn zeer tevreden over de “excellente kwaliteit, geen copy/paste, flexibiliteit, toegewijde consultants die meedenken met de klante, creatieve oplossingen en top marketing kennis, ze laten hun concurrenten ver achter hun”. 4P square consultants zijn getalenteerde mensen. Zij scoren 100% op tevredenheid.

Uit het onderzoek is bovendien gebleken dat 4P square op vele gebieden beter doet dan zijn concurrenten. De belangrijkste sterkten zijn:

 • Eerlijkheid
 • Flexibiliteit
 • Marketing expertise
 • Methodologie en aanpak
 • Prijs-kwaliteitverhouding
 • Kwaliteit van de offertes, diensten, opvolging en facturatie

Dit kwaliteitslabel is er uiteraard mede gekomen dankzij onze consultants. Door hun professionaliteit, gedrevenheid, ervaring, pragmatische ingesteldheid, hun aangename omgang met de klant, … wordt 4P square zeer geapprecieerd.